ႏိုင္ငံျခားသားနဲ ့တြဲတုန္းက အိမ္သာတက္တုန္းေတာင္ Video call ေျပာရတယ္ဆိုတဲ့ ခင္ရတနာသိမ့္ရဲ့ အလန္းစားပံုမ်ား
အိမ္သာတက္တုန္းေတာင္ V call ေခၚတာေနာ္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations