ခ်စ္သူရျပီးမွပို ကိတ္လာတဲ့ ေဘဘီေမာင္
ခ်စ္သူရျပီးမွပိုလွလာတဲ့ ေဘဘီေမာင္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations