ျပီးျပည့္စံုတဲ့ အလွပိုင္ရွင္မေလး ေခ်ာကလ်ာ
အေပၚေရာ၊ေအာက္ပိုင္းေရာမ်က္ႏွာေလးေရာ အကုန္ျပည့္စံုတဲ့အလွပိုင္ရွင္ေလး

YOUR REACTION?

Facebook Conversations