အိပ္ခန္းထဲမွာ အိုက္တင္မ်ိဳးစံုေပးထားတဲ့ နာဂသူေလး မာရီကိုးရ္
ျမန္မာေမာ္ဒယ္ေတြထဲမွာ ဆြဲေဆာင္မွဳအရွိဆံုးလို ့ေျပာလုိ ့ရတယ္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations