နန္းခင္ေဇယ်ာနဲ ့Blackpink က Lisa နဲ ့တူတယ္ဆိုျပီး ပံုေလးေတြယွဥ္ထားတာပါ
တူမတူ ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္

ယခုပံုမ်ားကို Kpop Shady Page မွ ကူးယူထားပါသည္။

1. အၾကည့္ေတြတူ

အၾကည့္ေတြတူ

YOUR REACTION?

Facebook Conversations