ေဒါက္တာမေလး ခင္စုရီရဲ  ့အကိတ္ပံုမ်ား စုစည္းမွဳ
ဒီဆရာ၀န္မေလးလည္း အကိတ္ေလးပဲေနာ္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations