ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္ နစ္နာေၾကးဘတ္ေငြ ၄၅ သန္းေလွ်ာ္ေၾကးရ – Myanmar Hot News
1st June 2023

ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္ နစ္နာေၾကးဘတ္ေငြ ၄၅ သန္းေလွ်ာ္ေၾကးရ

ထိုင္းလူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရး ရဲမွဴး Jaruwat Waisaya က်ယူ၀ပ္ ၀ိုင္စရ
ဦးေဆာင္ျပီး ရဲနဲ ့ အလုပ္သမား အခြင္းေရး ကာကြယ္ေရး အဖြဲ ့၀င္ (၃၀)ဟာ ထိုင္းနိုင္ငံ တပ္ခရိုင္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့က ထိုင္း၀မ္နိုင္ငံသား ပိုင္ အားကစားအထည္ခ်ဳပ္ စက္ရံုနဲ ့ အိပ္ခ်ဳပ္စက္ရံု ႏွစ္ရံု
ကို ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တာတာျဖစ္ပါတယ္။

ခုလို စက္ရံုကအလုပ္သမားေတြနဲ ့ တိုက္ရိုက္ေတြ ့ဆံု စစ္ေဆးခဲ့ၾကရာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ သားအလုပ္သမား (၆၀၀)ေက်ာ္ဟာ သက္မွတ္ထားတဲ့လုပ္အားခ (ေနစားခ တရက္ ဘတ္ေငြ ၃၁၀) မရၾကဘဲ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာလူေဟာင္း လုပ္သားေတြကို ထိုင္းဘတ္ ၂၆၅ သာေပးျပီး အလုပ္သမား
အသစ္ ဆိုရင္ ဘတ္ေငြ ၁၀၀ ကေန ၁၃၀ သာ စေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြကို အားလပ္ရက္မေပးဘဲ တလလံုး အလုပ္လုပ္ေနၾကရတာကို စစ္ေဆးေတြ ့ရွိသြားပါတယ္။

ခုလို အလုပ္သမားေရးရာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိေတြ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ ထိုင္း၀မ္းနိုင္ငံသား စက္ရံုပိုင္ကို ျမန္မာ အလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္အတြက္ နစ္နာေၾကး ဘတ္ေငြ (၄၅) သန္း ေပးဘို ့ ထိုင္းအလုပ္သမားေရးဌာနက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ခုလို အလုပ္သမားေတြနစ္နာေၾကး ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္အတြင္းမေပးဘူး ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ကိုတရားစြဲဆိုသြားမွာျဖစ္ျပီး စက္ရံုပါပိတ္ျခင္းခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

SAW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *