အပါယ္က် တတ္ေသာ အလွဴ ၁၀-ပါး | Lwin Pyin News
မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါး ကုိေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါန မ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟုထင္မွတ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့မိရင္လည္းေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြမျဖစ္ၾကပဲ

အပါယ္က် တတ္ေသာ အလွဴ ၁၀-ပါး | Lwin Pyin News

(၃) – ဣတၳိဒါန ဆုိတာ မရုိေသစကား ယခုေခတ္အတုိင္းတာနဲ့ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးေစဖုိ့အတြက္ မိမိက အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီး ငွားရမ္းေပးတဲ့(prostitute) အလွဴဒါန ကုိေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလုိ အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီးလုပ္လုိက္တဲ့ အလွဴဟာလည္း အျပစ္မကင္း ကုသုိလ္မရ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနျဖစ္လုိ့ ထုိထုိေသာ အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိ မေပးလွဴမိဖုိ့ တုိက္တြန္းပါတယ္။

(၄) – ဥသဘဒါန ကေတာ့ ႏြားတုိ့မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလား ..ျမင္းတုိ့မွာလည္းဦးေဆာင္ျမင္းလား တုိ့ကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနပါ။ ယခုေခတ္မွာအနည္းငယ္ရွားပါးပါတယ္။

၅။ စိတၱကမၼဒါန – ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ။ ဆုိတာက မိမိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းနဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ့ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကာမရာဂ စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုံမ်ား ။ျပကၡဒိန္မ်ား။ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိထုိအလွဴသည္လည္း အျပစ္မကင္းေသာ ကုသုိလ္မရေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအလွဴဒါနကုိလည္း မေပးလွဴမိဖုိ့တုိက္တြန္းပါတယ္။

၆။ သတၳဒါန – လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ဆုိတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္အဖြဲ့တစ္ဖြဲ့စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ သတ္ျဖတ္ဖုိ့အတြက္ ေသေစနုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လုပ္ေပးျခင္း ေပးလွဴျခင္း အလွဴဒါနကုိေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ၀ိသဒါန – အဆိပ္အလွဴ ဆုိတာ က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိေသေစလုိေသာေစတနာျဖင့္ ေသေစနုိင္ေသာ အဆိပ္ ေဆးမ်ားကုိေပးလွဴတဲ့ဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၈။ သခၤလိကဒါန – လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ့ ဒုကၡျဖစ္ေစဖုိ့ ဆင္းရဲေစဖုိ့အတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 ။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန -ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴဆုိတာက သူတစ္ပါးအား အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ၾကက္ ဝက္ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္ျပီးေတာ့၄င္း သူတစ္ပါးအားသတ္ေစျပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အလုိ့ငွာ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ – ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး။ (ခ်ိန္ခြင္နဲ့ေစ်းေရာင္းသူ)ထုိ့ျပင္ ေရာင္းတဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့ (ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(ဆန္ေရာင္းသူမ်ား)ျဖစ္ေစဖုိ့အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း။ ဒါမွမဟုတ္ ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပျပီး တဲ့ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါး ကုိေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါန မ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟုထင္မွတ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့မိရင္လည္းေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြမျဖစ္ၾကပဲ ။ေနာင္တစ္ၾကိမ္မေပးလွဴမိေအာင္ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကေစဖုိ့ အထူးတုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ထုိထုိသုိ့ေသာ အလွဴမ်ားကသည္ဆုိခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း ကုသုိလ္မရသည့္ အျပင္ အပၸါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္တာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ျဖစ္ေသာ ဒါနေကာင္းမွဳ မ်ားစြာကုိအားထုတ္ၾကျပီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပႆနာမ်ားကုိပါ အခ်ိန္ရသေလာက္ေစာင့္ထိန္း ပြားမ်ားနုိင္ျပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံး သာသနာျပဳနုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ပါေစဟုဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းလုိက္ရပါသည္

YOUR REACTION?

Facebook Conversations