လက္ရွိမင္းသမီးေတြထဲမွာ အလွဆံုးမင္းသမီးက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ Vote ေပးခဲ့ေနာ္
လက္ရွိမင္းသမီးေတြကို ေအာက္မွာ List လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အဲ့ဒီမင္းသမီးေတြထဲက အလွဆံုးမင္းသမီးက ဘယ္သူျဖစ္မလဲ
ကိုယ္အေခ်ာဆံုးလို ့ထင္တဲ့ မင္းသမီးကို Vote ေပးခဲ့ေနာ္။

YOUR REACTION?

Facebook Conversations