12th April 2021

ပိုျပီးခ်မ္းသာခ်င္ရင္ စြန္႔လႊတ္သင့္တဲ့ အမူအက်င့္ ၇ ခု

လူတိုင္းဟာ ခ်မ္းသာရာ ခ်မ္းသာေၾကာင္း အခြင့္လမ္းေတြကို ရွာေဖြၾကစျမဲပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေျမေစ်းမတက္ခင္က ၾကိဳ၀ယ္ထားတဲ့ သူေတြ အခ်ီၾကီးပြင့္သြားၾကသလို ၊ အနာဂတ္မွာ ေျမေစ်း အမ်ားၾကီးတက္လာမွန္း မခန္႔မွန္းတတ္ၾကတဲ့ သူေတြကေတာ့ အိမ္ျခံေျမကို အ၀ယ္မလိုက္ၾကပဲ လက္ရွိအလုပ္ကိုသာ ကုန္းရုန္းၾကိဳးစားျပီး စုေဆာင္းၾကပါတယ္။

စုေဆာင္းတိုင္းလဲ ခ်မ္းသာမႈမတိုးပြားနုိ္င္ပါဘူး။ အျခားေသာ အမူအက်င့္ေလးေတြကိုလည္း တတ္စြမ္းသမွ် ျပဳျပင္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ လူငယ္ေျခတတ္ေတြကို ပိုျပီးခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ဘာေတြကို ေရွာင္ရမလဲဆိုတာကို တင္ဆက္ေပးလုိက္ရပါတယ္။ ေအာက္ပါ အမူအက်င့္ေတြကို ေရွာင္နုိ္င္သမွ်ေရွာင္ပါ။

 ၁။ မိတ္ေဆြသစ္ မဖြဲ႔ျခင္း

ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြဟာ မိတ္သစ္ေဆြသစ္ ရွာေဖြေပါင္းသင္းရတာကို နွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ၆၈% ေသာ ခ်မ္းသာသူေတြဟာ သူတို႔မသိတဲ့ လူသစ္တေယာက္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ႔ရမွာကို လိုုလားၾကပါတယ္။ ၁၁ % ေသာ သူဆင္းရဲေတြသာ ဒီလုိျပဳက်င့္ျခင္းကို လုိလားၾကပါတယ္။ 
တခ်ိဳ႕ေငြေၾကးအေျခအေန ခိုင္မာလုံေလာက္မႈရွိေသာ သူခ်မ္းသာေတြဟာ အခါၾကီးရက္ၾကီးတိုင္းမွာ မိတ္ေဟာင္း မိတ္သစ္အားလုံးကို လက္ေဆာင္ပို႔ျခင္း ၊ ဂုဏ္ျပဳေထာပနာျပဳျခင္းေတြကို ေငြသုံးျပီး လူတြင္က်ယ္ေအာင္ ျပဳမူေလ့ရွိၾကပါတယ္။

 ၂။ ကံတရားကုိ ယုံၾကည္ျခင္း

အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ၾကဳံေတြလာရတဲ့အခါမွာ ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြက သူတို႔ဘ၀ရဲ႕ လားရာလမ္းကို သူတို႔ကိုတိုင္သာ ဆုံးျဖတ္ျပီး ၾကီးစိုးနို္င္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ၉၀% ေသာ သူဆင္းရဲေတြဟာ ကံတရားကုိသာ အျပစ္ပုံခ်ၾကျပီး သူတိ႔ုဘ၀ သာယာ၀ေျပာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေတြကို ကံစမ္းမဲ ႏွင့္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ဖို႔ရယ္ ၊ ေဗဒင္ဆရာဆီသြားသုံးဖို႔ရယ္သာ အသုံးခ်ၾကပါတယ္။ သူတိ႔ုရဲ႕ ဗဟုသုတျမင့္တက္လာေစကား အသုံးမျပဳၾကေပ။

 ၃။ ကုိယ့္အလုပ္အား ကိုယ္မုန္းျခင္း

“ငါ့အလုပ္ကို ငါျမတ္နိုးတယ္” ဆိုတဲ့စကားဟာ ေငြေၾကးအရ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ၈၅%ေသာ သူေတြရဲ႕ လက္သုံးစကားပါ။ သူဆင္းရဲေတြကေတာ့ ကုိယ္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ထဲက အားနည္းခ်က္ေတြ ၊ အရနည္းတာေတြကိုသာ တခ်ိန္လံုးေတြးျပီး စိတ္ပ်က္ေနတတ္ပါတယ္။ 
သင္လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကို သင္မနွစ္သက္လွ်င္ အလုပ္ေျပာင္းလုိက္ပါ။ ဒီကိစၥအတြက္ ထိုင္မျငီးေနသင့္ပါဘူး။

 ၄။ က်န္းမာေရးမလိုက္စားျခင္း

လူခ်မ္းသာေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ အခ်ိန္ေတြသီးသန္႔ေပးျပီး က်င့္ၾကံေနထို ျကပါတယ္။ ဘယ္လို အက်င့္မ်ိဳးေတြလဲဆိုေတာ့ အေနထိုင္အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္တာေတြ ၊ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခ်ဳိ႕တဲ့တာနဲ႔ ဆရာ၀န္နဲ႔သြားတုိင္ပင္တာေတြ ၊ အားကစားလုပ္တာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

၇၆% ေသာ လူခ်မ္းသာေတြဟာ တပတ္ကို အနည္းဆုံး ၄ ၾကိမ္ေလာက္ ကိုယ္ကာယ အားကစားလုပ္ၾကပါတယ္။ သူဆင္းရဲေတြရဲ႕ ၁၃ % သာ က်န္းမာေရးနွင့္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားမႈၾကားက ဆက္ယွက္မႈကို သိရွိနားလည္ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

 ၅။ တီဗီြနွင့္ အင္တာနက္ အလြန္ကြ်ံသုံးျခင္း

၇၈% ေသာ သူဆင္းရဲေတြဟာ တပါးသူတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို သိလိုစိတ္မ်ားလွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဒီ့အတြက္ Reality TV Show ေတြကို အမ်ားဆုံးၾကည့္ၾကပါတယ္။ သူခ်မ္းသာေတြရဲ႕ ၆%ေသာ လူေတြသာ အဲ့လိုဟာေတြကုိၾကည့္ၾကတာပါ။ တရက္ကို ၁ နာရီေလာက္သာ ၾကည့္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အင္တာနက္လဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။ တရက္ကုိ ၁ နာရီေလာက္သာ သုံးေလ့ရွိၾကပါတယ္။

 ၆။ စာသိပ္မဖတ္ျခင္း

စာမဖတ္ျခင္းဟာ မစဥ္းစားျခင္းနွင့္ အတူတူပါပဲ။ ၈၈% ေသာ လူခ်မ္းသာေတြဟာ ဒီစကားကို သေဘာတူၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တကုိယ္ရည္တိုးတက္ေရးစာေတြ ၊ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေတြ နွင့္ သမို္င္းေၾကာင္းစာေပေတြကို တရက္အနည္းဆုံး နာရီ၀က္ေလာက္ ဖတ္ၾကေလ့ရိွပါတယ္။ သူဆင္းရဲေတြရဲ႕ ၂ % သာ ဒီေလာက္ထိစာဖတ္ၾကျပီး က်န္တဲ့သူေတြက စာဖတ္ျခင္းဟာ အေရးမပါလွဟု ထင္တတ္ၾကသည္။

 ၇။ မစြန္႔စားျခင္းနွင့္ အလြန္အကြ်ံ သုံးစြဲျခင္း

၅၀% ေသာ သူခ်မ္းသာေတြဟာ စြန္႔စားရတာကို နွစ္ျခိဳက္ၾကျပီး ၆%ေသာ သူဆင္းရဲေတြသာ စြန္႔စားခ်င္ၾကပါတယ္။ လူခ်မ္းသာေတြဟာ နွစ္သက္ရုံတင္မကပါဘူး။ သူတို႔စြန္႔စားလုိက္လို႔ ရွဳံးနိမ့္သြားရင္ေတာင္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ စြန္႔စားဖို႔အတြက္ ထပ္မံၾကိဳးစား တတ္ၾကပါတယ္။

ထုိ႔အတူ ေငြေၾကးသုံးစြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း သူဆင္းရဲေတြဟာ သူတိ႔ု ရွာနိုင္တာထက္ပိုျပီး သုံးၾကပါတယ္။ အင္မတန္ေစ်းၾကီးတဲ့ ကားေတြ ၊ ဖုန္းေတြ နဲ႔ အျခားဇိမ္ခံပစၥည္းေတြကို အေၾကြး၀ယ္သုံးၾကတဲ့ သူေတြကို သင္ျမင္ဖူးမွာပါ။

ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကေတာ့ ေအာက္ပါနည္းအတို္င္း ၀င္ေငြကို ျဖန္႔က်က္သုံးစြဲၾကပါတယ္။

ဘဏ္ထဲကို ၂၀% ၊ အိမ္ငွားခ သို႔ ေနထိုင္စရိတ္ ကို ၂၅% ၊ အစားအေသာက္ကို ၁၅% ၊ အပန္းေျဖတာအတြက္ ၁၀% ၊ ကားျပင္တာ (သို႔) သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္္ကို ၅% နွင့္ က်န္တဲ့ ေငြေတြကုိ ေဆးဖိုး၀ါးခ ၊ အ၀တ္အစားနွင့္ ပညာေရးအတြက္ အသုံးခ်ၾကပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြပယ္ျပီး ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *