စြမ္းနဲ႕ သဘင္ခ်စ္တဲ့ပရိပ္သတ္ေတြရဲ႕ ျပသနားေလးကို ၫွိနႈိုင္းေျဖရွင္ေနတဲ့ သဘင္ဥကၠ႒ဖိုးခ်စ္ – Myanmar Hot News
20th May 2022

စြမ္းနဲ႕ သဘင္ခ်စ္တဲ့ပရိပ္သတ္ေတြရဲ႕ ျပသနားေလးကို ၫွိနႈိုင္းေျဖရွင္ေနတဲ့ သဘင္ဥကၠ႒ဖိုးခ်စ္

သဘင္အႏုပညာကေတာ့ ေခတ္ကာလၾကာရွည္စြာမတိမ္ျမဳတ္ဘဲ အခုထိေအာင္ နယ္ဘက္ကပရိသတ္ေတြေကာ ၿမိဳ႕ေပၚကပရိသတ္ေတြပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ သဘင္အႏုပညာကေတာ့ ဘုရားပြဲတိုင္းမွာ မပါမျဖစ္ ပါ၀င္တဲ့အရာေလးျဖစ္ပါတယ္။လက္တစ္ေလာက နယ္ဘက္မွစြမ္းဇာနည္ သဘင္အဖြဲ႕ကို ဘုရားပြဲတြက္ငွားရမ္းခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထိုငွာရမ္းခဲ့တဲ့ပြဲေလးကိုေတာ့ အဓိကလူျဖစ္တဲ့ စြမ္းဇာနည္ ကေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ ပြဲငွားရမ္းသူေတြနဲ႕ ၾကည့္ရႈသူေတြပါစိတ္ဆိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ထိုပြဲေလးကိုမေရာက္ရွိခဲ့တာကေတာ့ စြမ္းဇာနည္တစ္ေယာက္ ေနမကာင္းျဖစ္ၿပီး ေဆးရံုတက္ေနရတာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သဘင္မွာပါ၀င္တဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြေတာ့ ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုကိစၥနဲ႕ ပက္သတ္ၿပီး ပြဲငွားသူေတြနဲ႕ပရိသတ္ေတြ ေက်နပ္မႈမရွိတာေၾကာင့္ သဘင္ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဖိုးခ်စ္ကေန ဦးေဆာင္ၫွိနႈိင္းေပးေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဖိုးခ်စ္အေနနဲ႕ ပြဲငွားခဲ့တဲ့ ေနရာေဒသရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနဲ႕လဲ ဖုန္းႏွစ္ခါေျပာခဲ့ၿပီး တက္ႏိုင္တဲ့ ေငြအေမာက္ကို ေလွ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႕ လက္ခံေပးဖို႔ ၫွိနႈိင္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ျပသနာျဖစ္ေနတဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္လံုး စြမ္းနဲ႕လဲ အဆက္အသြယ္မျပတ္ဘဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။ကိုယ္ေတြဘက္က တက္ႏိုင္တဲ့ ေလွ်ာ္ေၾကးနဲ႕အဆင္မေျပေတာ့ရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေဘာင္ဘက္ကပဲ သြားရမွာပါလို႔ သိရပါတယ္။

Source ; MC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *