တရုတ္နဲ ့ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေခတ္အမွီဆံုးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ထားေတာ့မယ့္ အိႏၵိယ – Myanmar Hot News
1st June 2023

တရုတ္နဲ ့ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေခတ္အမွီဆံုးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြ ထားေတာ့မယ့္ အိႏၵိယ

အိႏိၵယႏိုင္ငံဟာ တရုတ္နဲ ့ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အေမရိကန္နည္းပညာသံုးထားတဲ့ ေခတ္အမွီဆံုးကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြကို ထားရွိေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို codename: Ex-HimVijay လုိ ့လွ်ိဳ ့၀ွက္နာမည္ေပးထားပါတယ္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာပါ၀င္မယ့္လက္နက္ေတြကေတာ့ အေမရိကန္ကရရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္မယ့္လက္နက္ေတြမွာ ေဟာ္၀စ္ဇာအေျမွာက္ေတြ၊ လွဳပ္ရွားရလြယ္ကူတဲ့ အေပါ့စားတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ Chinook အမ်ိဳးအစားသယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးရဟတ္ယာဥ္ေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္ျပီး အဓိက လုပ္ေဆာင္မယ့္ေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ထူထပ္တဲ့ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ တိုက္ပြဲဆင္ႏြႊဲရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမွာ အိႏၵိယတပ္မေတာ္ရဲ့ေတာင္ေပါ္ေဒသတိုက္ခန္းေရးတပ္ရင္း ၁၇ ရင္းပါ၀င္ေလ့က်င့္မယ္လုိ ့သိရပါတယ္။

source: indiatimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *