လိပ္ကြၽန္းေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ ဝင္းေဇာ္ နဲ ့ေဇာ္လင္းတုိ ့အတြက္ဒီေန့သတင္း – Myanmar Hot News
19th May 2022

လိပ္ကြၽန္းေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ ဝင္းေဇာ္ နဲ ့ေဇာ္လင္းတုိ ့အတြက္ဒီေန့သတင္း

ယေန႔ ၄.၉.၂၀၁၉ တြင္ လိပ္ကြၽန္းအမႈေ႐ွ႕ေနႀကီး မစၥတာနေခၚ ခ်ဳမ္ဖူခ်ာ့ ၊ မစၥနတ္ထာစီရီႏွင့္ ဘာသာျပန္ မေအးမာခ်ိဳတို႔ဟာ ဝင္းနဲ႔ေဇာ္တို႔ကို ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ဆံုၿပီး အမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဝင္းနဲ႔ေဇာ္ကေတာ့ ဘုရင့္ဆီအသနားခံသာတင္ဖို႔ကိစၥ ေ႐ွ႕ေနႀကီးမ်ားစီမံေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လႊဲအပ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ မိခင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုလိုေနၾကၿပီး ေ႐ွ႕ေနႀကီးကလည္း မိခင္မ်ားလာေရာက္ရန္ ကိုေက်ာ္ေအးေမာင္မွတဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ အသနားခံစာတင္ခ်ိန္တြင္ မိခင္ႀကီးမ်ားနဲ႔အတူ တင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ႐ွင္းလင္းပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဝင္းနဲ႔ေဇာ္တို႔အတြက္ သံုးစြဲရန္ေငြမ်ားနဲ႔ အစားအစာမ်ားကို ေထာင္အာဏာပိုင္မွတဆင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေ႐ွ႕ေနႀကီးမ်ားဟာ သန္ဘက္ခါမွာ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ျမန္မာျပည္မွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ေထာင္ဝင္စာလာေတြ႔ေၾကာင္း ကူညီေပးေနေၾကာင္း အားေပးစကားေျပာသြားတယ္လို႔ ဝင္းနဲ႔ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။(ဝင္းနဲ႔ေဇာ္က အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားဟာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္တယ္လို႔ ေသခ်ာမသိၾကပါဘူး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်က တပ္မေတာ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားလို႔ ခန္းမွန္းပါတယ္။ ခန္႔မွန္းသက္သက္ပါ မိမိတို႔လည္း ေသခ်ာမသိပါ။)

မူရင္းသတင္း Source : MWRN 

Source: Chan Myae Aung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *