စစ္ကိုင္းျမိဳ ့တြင္ လံုျခံဳေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ – Myanmar Hot News
30th May 2023

စစ္ကိုင္းျမိဳ ့တြင္ လံုျခံဳေရးမ်ားေဆာင္ရြက္

စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္- ျမိဳ႕သစ္(၅)ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္မွ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟု ယူဆရသူ အမ်ိဳးသား ၄ ဦးကို ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား။ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ မႏၲေလးတိုင္း
ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေႀကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ႔ျပီးသည့္ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔က ရရွိေသာသတင္းအရ

စစ္ကိုင္းျမိဳ႕အမွတ္(၃၃)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္။
အမွတ္(၁၃)ေျချမန္တပ္ရင္း။ သံခ်ပ္ကာတပ္ႏွင့္ အမွတ္(၁၆)လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ယာဥ္တန္းမ်ားျဖင့္လွည္လည္ကာ လုံုျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါလံုျခံဳေရးလွည့္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ယခုကဲ႔သို႔တစ္ေန႔တည္း တစ္ျပိဳင္တည္း လုံျခံဳေရးအရပူးတြဲေဆာင္ရြက္မွဳမ်ိဳး စစ္ကိုင္းျမိဳ႕၌ ရွားပါးခဲ႔၍ ထူးျခားမွဳျဖစ္ေႀကာင္း ေဒသခံျပည္သူတခ်ိဳ႕
မွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။

လုံျခံဳေရးလွည့္လည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္္စပ္လ်ဥ္းျပီး”ရဲရဲေတာက္ဂ်ာနယ္မွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ႔ရာ”စစ္ကိုင္းတပ္နယ္တြင္တပ္မ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား။ အမွတ္(၁၆)လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္သူမ်ားအႀကား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳရန္မွာ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳက အလြန္အမင္းအေရးပါမည္ျဖစ္ေႀကာင္း။ အမွတ္(၁၆)လံုျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားသည္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက်ထက္ အသင့္အေနအထား ျဖစ္ေစရန္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသာ ေျပာျပသည္။

Source: ျမန္မာ့သတင္းဦးသတင္းထူး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *