ထုိင္းနုိင္ငံရွိ ပုိင္ရွင္မဲ့ ျမန္မာအေလာင္း ၆၀၀ ခန္႔ကုိုျပန္လည္သယ္ေဆာင္လုိပါကဆက္သြယ္နုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းအထူးစုံစမ္းေရးေျပာၾကား – Myanmar Hot News
30th May 2023

ထုိင္းနုိင္ငံရွိ ပုိင္ရွင္မဲ့ ျမန္မာအေလာင္း ၆၀၀ ခန္႔ကုိုျပန္လည္သယ္ေဆာင္လုိပါကဆက္သြယ္နုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းအထူးစုံစမ္းေရးေျပာၾကား

ထုိင္းႏုိင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ေဒသမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြပဆံုစဥ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးဌာန DSI အႀကီးတန္းအရာရွိ

မစၥနာတာပြန္ဘြန္ယာခြန္က မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆံုးၿပီး ပုိင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အေလာင္း ၆၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ယင္းရုပ္အေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး မိသားဝင္မ်ားမွ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္လုိပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ မိသားစုဝင္မ်ား ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ယူဆပါက ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဆူနာမီမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၀၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ပုိင္ရွင္မဲ့ ရုပ္အေလာင္း ၆၀၀ ခန႔္ပါဝင္ေၾကာင္း၊

ယင္းရုပ္အေလာင္းမ်ားအား DNA စစ္ေဆးထားၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္ထိ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ LPN ရံုးကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ DNA ျဖင့္ စစ္ေဆးၿပီး ကုိက္ညီမႈရွိတဲ့ ရုပ္အေလာင္းေတြကုိ ျပန္လည္ သယ္ယူသြားေစလုိေၾကာင္း၊

အေလာင္းမ်ားအား ဒီအတုိင္းထိန္းသိမ္းထားတာထက္စာရင္ ဗုဒၶဘာသာအရ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိ ျပန္ေခၚသြားတာ ပိုမုိအဆင္ေျပေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူမ်ားရဲ႕ မိသားဝင္မ်ား အကူအညီေထာင္းခံပါကအခမဲ့ DNA စစ္ေပးၿပီး အေလာင္းမ်ားကုိ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ယူေဆာင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ စံုစမ္းလုိပါက

ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ LPNမွ034-434726,086-1631390,083-7438956 ဖုန္းမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း LPN အဖဲြ႔မွ ဆုိပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *