စစ္တပ္သံုး Drone အမ်ိဳးအစားပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပူတဲ့အခ်က္ – Myanmar Hot News
21st May 2022

စစ္တပ္သံုး Drone အမ်ိဳးအစားပေရာဂ်က္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပူတဲ့အခ်က္

Google ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္သံုး Drone project မွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏိုလန္ဟာ ဒီ စစ္တပ္သံုး Drone ေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြ စတင္ျဖစ္ပြားႏုိင္တယ္လို ့သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏိုလန္ဟာ တပ္မေတာ္သံုး နည္းပညာ project တစ္ခုမွာ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး အဆင့္ျမင့္မ်ားလာတဲ့ ဥာဏ္ရည္တု (AI) အသံုးျပဳစစ္လက္နက္မ်ားရဲ ့အႏၲရာယ္ေကာင္းပံုကို သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ project မွာ Google က ပါ၀င္ပက္သက္ေနျခင္းရွိမရွိကိုေတာ့ သူက မေဖာ္ျပထားပါဘူး။ ႏိုလန္အဓိက ေထာက္ျပတဲ့ လက္နက္ကေတာ့ မိုင္ ေထာင္ခ်ီအကြာအေ၀းကေန ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ရန္သူေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္တဲ့ Drone လက္နက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ Drone ေတြကို ဓာတုေဗဒလက္နက္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္သလိုပဲ ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္သင့္ေၾကာင္းကို ႏို္လန္က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ႏိုလန္ဟာ တပ္မေတာ္သံုး Robot ေတြတီထြင္ျခင္းကို တားျမစ္တဲ့ campaign တစ္ခုမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ႏိုလန္ သတိေပးခ်က္ကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ ” ဘယ္ေလာက္ပဲအဆင့္ျမင့္တဲ့ နည္းပညာျဖစ္ျဖစ္၊ ရာသီဥတုဆိုးရြားတဲ့အခ်ိန္၊ ရန္သူလား မိတ္ေဆြလားမခြဲျခားႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အလိုအေလ်ာက္ တိုက္ခိုက္မွဳေတြ အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္” တဲ့။

Source: ဂါးဒီးယမ္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *